jhoannaleegarcia Avatar

Các bài tham dự của jhoannaleegarcia

Cho cuộc thi Build an app prototype (WeVPN)

  1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 7
    Bài tham dự #7 về User Interface / IA cho cuộc thi Build an app prototype (WeVPN)
    0 Thích