Jevangood Avatar

Các bài tham dự của Jevangood

Cho cuộc thi Build me a logo

 1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Build me a logo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Build me a logo
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Build me a logo
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Build me a logo
  Đã rút