Freelancer: tato1977
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Gonewss

Buenas tardes te adjunto el primer logotipo. Estoy atento a tus comentarios. Saludos desde Montevideo.

Bài tham dự cuộc thi #35 cho Busco diseñar un logotpo
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.