mizrchomok20 Avatar

Các bài tham dự của mizrchomok20

Cho cuộc thi Business Card Design

 1. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design
  Bị từ chối
  0 Thích