csoxa Avatar

Các bài tham dự của csoxa

Cho cuộc thi Business Card Design for Electronics/Technology Store

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for Electronics/Technology Store
  0 Thích
 2. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for Electronics/Technology Store
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for Electronics/Technology Store
  0 Thích