moinuh Avatar

Các bài tham dự của moinuh

Cho cuộc thi Business Card Design for New Star Environmental

 1. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for New Star Environmental
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for New Star Environmental
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for New Star Environmental
  Bị từ chối
  0 Thích