Wadiha Avatar

Các bài tham dự của Wadiha

Cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích