elindana Avatar

Các bài tham dự của elindana

Cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners

 1. Á quân
  số bài thi 252
  Bài tham dự #252 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 222
  Bài tham dự #222 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 259
  Bài tham dự #259 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 258
  Bài tham dự #258 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích