mindspacecorp Avatar

Các bài tham dự của mindspacecorp

Cho cuộc thi Business Card Design for Transect Industries

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for Transect Industries
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for Transect Industries
  Đã rút