ValSVdesigns Avatar

Các bài tham dự của ValSVdesigns

Cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute

 1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Đã rút