aries000 Avatar

Các bài tham dự của aries000

Cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute

 1. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for ZD institute
  Bị từ chối
  0 Thích