hatimprinting52 Avatar

Các bài tham dự của hatimprinting52

Cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu

 1. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Bị từ chối
  0 Thích