sarah07 Avatar

Các bài tham dự của sarah07

Cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for www.eurosia.eu
  Đã rút