Freelancer: mdreyad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business card

Please feedback.Any change are most welcome.

Bài tham dự cuộc thi #42 cho Business Card design for technology professional
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • mdreyad
  mdreyad
  • cách đây 3 năm

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468380063339599&set=a.239204099590531.1073741825.100005028277081&type=1&theater

  • cách đây 3 năm
  1. mdreyad
   mdreyad
   • cách đây 3 năm

   Hi there please see this link if you like this design.i will submit this.

   • cách đây 3 năm