Fidelism Avatar

Các bài tham dự của Fidelism

Cho cuộc thi Business Card for Redshift Wireless

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card for Redshift Wireless
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card for Redshift Wireless
  Đã rút