1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Excel cho cuộc thi Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Excel Bài thi #3 cho Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Excel cho cuộc thi Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Đã rút