1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Excel cho cuộc thi Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Excel Bài thi #14 cho Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Excel cho cuộc thi Business Case Response for FinTech Business - Will Suit Financial Analyst/Consultant
  Đã rút