EfficientD Avatar

Các bài tham dự của EfficientD

Cho cuộc thi Business Logo

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Business Logo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Business Logo
  Đã rút