Designer0713 Avatar

Các bài tham dự của Designer0713

Cho cuộc thi Business logo

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Business logo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Business logo
  Đã rút