Freelancer: deeps831
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry_01

Hi,, Here is my video. . . https://drive.google.com/file/d/1Nf5gwmfn_cslcBUSdGfcgPfs8-M4yyAZ/view?usp=sharing


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      15
                     cho                       CLIP VIDEO FOR SOCIAL
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

 • deeps831
  deeps831
  • cách đây 5 tháng

  Hi, Bad news. Wanted to inform you that I won't be able to submit any files further since my computer has some serious hardware issues, and I won't be able to fix it soon. Very sorry about this.

  • cách đây 5 tháng