Freelancer: yosiiaa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Here it is!

Here is the other. Contact me if you have any updates. I think that #24 took mine (#22)

Bài tham dự cuộc thi #27 cho COPYWRITER
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

 • jeffchin04
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tuần

  u only do one? collagen only. What about the Insourin article?

  • cách đây 2 tuần
  1. yosiiaa
   yosiiaa
   • cách đây 2 tuần

   It is the page 2. The page 1 is at #22

   • cách đây 2 tuần