1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  Bị từ chối
  0 Thích