1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Graphic Design Bài thi #18 cho Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Graphic Design Bài thi #29 cho Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Graphic Design Bài thi #29 cho Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Đã rút