1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
  Đã rút