1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Can YOU Fix my Label Design? EASY MONEY! Print and Packaging ReDesign for Rusty Hippo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Can YOU Fix my Label Design? EASY MONEY! Print and Packaging ReDesign for Rusty Hippo
  0 Thích