lendula Avatar

Các bài tham dự của lendula

Cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  Đã rút