raffyph1 Avatar

Các bài tham dự của raffyph1

Cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Illustrator cho cuộc thi Caricature of a Japanese Man
  1 Thích