Designer0713 Avatar

Các bài tham dự của Designer0713

Cho cuộc thi Catholic Church Logo Design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  Đã rút