zlayo Avatar

Các bài tham dự của zlayo

Cho cuộc thi Catholic Church Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 181
  Bài tham dự #181 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  Graphic Design Bài thi #181 cho Catholic Church Logo Design
  Graphic Design Bài thi #181 cho Catholic Church Logo Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Catholic Church Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích