1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Graphic Design Bài thi #3 cho Cava 51 logo and brand identity / Logo e identidad de marca Cava 51
  Bị từ chối
  0 Thích