JoaoPedroPereira Avatar

Các bài tham dự của JoaoPedroPereira

Cho cuộc thi Cemeteriat Banner

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Logo Design cho cuộc thi Cemeteriat Banner
  Bị từ chối
  1 Thích