1. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  Đã rút