1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Changing business name - Need updated logo which is similar to the old one
  0 Thích