Bảng thông báo công khai

 • exceptionalboy80
  exceptionalboy80
  • cách đây 1 tháng

  You are most welcome sir!

  • cách đây 1 tháng
 • entreri15
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  yes, thanks for correcting.

  • cách đây 1 tháng
 • exceptionalboy80
  exceptionalboy80
  • cách đây 1 tháng

  Sir. Is it ok now for you??

  • cách đây 1 tháng