Freelancer: ShaGraphic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Choosy Lover (Single Artwork Cover)

Choosy Lover (Single Artwork Cover)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    57
                   cho                     Choosy Lover (Single Artwork Cover)
Bài tham dự #57

Bảng thông báo công khai

 • danielenime
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Make the Choosy Lover smaller, like your previous design, and move the parental advisory bottom left or bottom right

  • cách đây 1 tháng
  1. ShaGraphic
   ShaGraphic
   • cách đây 1 tháng

   Please Check Sir #58 thank you

   • cách đây 1 tháng