Freelancer: ShaGraphic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Choosy Lover (Single Artwork Cover)

Choosy Lover (Single Artwork Cover)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    58
                   cho                     Choosy Lover (Single Artwork Cover)
Bài tham dự #58

Bảng thông báo công khai

 • danielenime
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Looking Real nice!! Cam you put the "Trench" outlined like the "Lover"

  • cách đây 2 tháng
  1. ShaGraphic
   ShaGraphic
   • cách đây 2 tháng

   please check sir #60

   • cách đây 2 tháng