craniumgrae Avatar

Các bài tham dự của craniumgrae

Cho cuộc thi Christmas video

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Christmas video
  Graphic Design Bài thi #15 cho Christmas video
  Graphic Design Bài thi #15 cho Christmas video
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Christmas video
  Đã rút