Freelancer: DesignbyUmna
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cold hearted

Hello, I'm Umna. I am a graphic designer. I've added logo to the picture as you instructed. Hope you'll like it. Thank u.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    53
                   cho                     Cold Hearted: Print idea for my clothing brand
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.