Freelancer: DesignbyUmna
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cold Hearted

Hello, I'm Umna. I am a graphic designer. I've added COLD HEARTED logo to the image you provided. Hope you'll like it. I'll also provide psd file of vector log. Thank u


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    54
                   cho                     Cold Hearted: Print idea for my clothing brand
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.