shohanone Avatar

Các bài tham dự của shohanone

Cho cuộc thi Company Logo

 1. Á quân
  số bài thi 356
  Bài tham dự #356 về Logo Design cho cuộc thi Company Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 221
  Bài tham dự #221 về Logo Design cho cuộc thi Company Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 220
  Bài tham dự #220 về Logo Design cho cuộc thi Company Logo
  Đã rút