Freelancer: Mukhlisiyn
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design

Hi friend, this my first design concept. I hope u like it ^^


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Company Logo - 24/09/2021 18:17 EDT
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • Mukhlisiyn
  Mukhlisiyn
  • cách đây 2 tháng

  Hi mate,
  You can choose me to be the winner, I will provide all the files and source files such as;
  Vector: .ai .pdf
  Preview / Bitmap: .jpeg/.jpg .png(transparent) .psd

  • cách đây 2 tháng
 • Mukhlisiyn
  Mukhlisiyn
  • cách đây 2 tháng

  Hi mate,
  You can choose me to be the winner, I will provide all the files and source files such as;
  Vector: .ai .pdf
  Preview / Bitmap: .jpeg/.jpg .png(transparent) .psd

  • cách đây 2 tháng