Bảng thông báo công khai

 • stoth
  stoth
  • cách đây 7 năm

  Hi Alshaali. Thanks for your feedback. If you consider it useful for your decision, I can make the concept to 3D viz, like the Cabin Cruiser entry.

  • cách đây 7 năm
 • Alshaali
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Beautiful job, very creative and artistic. Keep it up.

  • cách đây 7 năm