Bảng thông báo công khai

  • Alshaali
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    Nice, but i would increase the hull height to reduce the deck height to add a more smooth look. All the best.

    • cách đây 7 năm