ShijuPaleri Avatar

Các bài tham dự của ShijuPaleri

Cho cuộc thi Concept Vehicle wrap (think food truck)

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Concept Vehicle wrap (think food truck)
  Graphic Design Bài thi #18 cho Concept Vehicle wrap (think food truck)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Concept Vehicle wrap (think food truck)
  0 Thích