kimosrolling Avatar

Các bài tham dự của kimosrolling

Cho cuộc thi Construction Company Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Logo Design cho cuộc thi Construction Company Logo Design
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Logo Design cho cuộc thi Construction Company Logo Design
  Bị từ chối
  2 Thích