KreativeElement Avatar

Các bài tham dự của KreativeElement

Cho cuộc thi Corporate Illustrations for Brochures

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Graphic Design Bài thi #2 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Graphic Design Bài thi #5 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Graphic Design Bài thi #5 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Bài thi #4 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Graphic Design Bài thi #4 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate Illustrations for Brochures
  Bị từ chối
  0 Thích