1. Á quân
    số bài thi 956
    Bị từ chối
  2. Á quân
    số bài thi 955
    Bị từ chối