SK813 Avatar

Các bài tham dự của SK813

Cho cuộc thi Corporate PPT Template Design (6 slides)

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #5 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Corporate PPT Template Design (6 slides)
  0 Thích