hazemhiza Avatar

Các bài tham dự của hazemhiza

Cho cuộc thi Corporate PPT Template Design (6 slides)

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Corporate PPT Template Design (6 slides)
  0 Thích