Freelancer: L47UR
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Corporate PPT Template Design

Hi please my concept and give me your feedback. Regards


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    44
                   cho                     Corporate PPT Template Design (6 slides)
Bài tham dự #44

Bảng thông báo công khai

 • L47UR
  L47UR
  • cách đây 1 tháng

  please see this link, in pdf format for better view: https://drive.google.com/file/d/1kN8Y2alHKPQAmuJU0yqZr-g4MMC7QYVm/view?usp=sharing

  • cách đây 1 tháng